APPLECAT

BRITISH SHORTHAIRS

Cairtib´s Kennel

Långhårig Tax

Av länsstyrelsen i Stockholms län godkänd uppfödning enligt §16 Djurskyddslagen

  

 2019-12-03

 

 

 

 


        

         Vädret Stockholm

British Shorthair in Sweden

       Blue, cream and lilac
        HCM and PKD tested cattery
 +46 8 745 05 47
   +46 70 603 05 47
 
 
 
 
  Int FIFe judge category III & IV
 
 
                                           
                                                                                                                                 
                                              
 
 
                                            
                                  
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
              
                                        

                                                                                       

   

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   

      

 

      

                                                                                                                                                     

                                                                       

 

 

Instagram